Skontaktuj się z nami
32 336 27 72

Kredyt walutowy – czy klienci otrzymają zwrot nadpłaconych odsetek?

Według najnowszego Raportu Rzecznika Finansowego dot. kredytów w walucie obcej aktualnie obowiązujące przepisy, a w szczególności art. 69 ust. 1 Prawa Bankowego wyklucza możliwość waloryzowania (indeksowania) kwoty kapitału kredytu oraz odsetek w odniesieniu do innych mierników wartości, np. waluty obcej. Dla przykładu, jeśli klient pożyczył z banku kwotę 200 tys. złotych to taka kwota powinna być podstawą do wyliczania odsetek, a ni kapitał, ani odsetki nie powinny rosnąć wraz ze zmianą kursu waluty obcej.