Skontaktuj się z nami
32 336 27 72

Usługi

Poradnictwo i pomoc prawna

– sprawy z zakresu prawa cywilnego
– sprawy z zakresu prawa rodzinnego
– sprawy z zakresu prawa spadkowego
– postępowanie cywilne
– sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
– sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy
– sprawy karne
– sprawy wykroczeniowe
– sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw

– prawo spółek
– obsługa zarządu i rad nadzorczych
– postępowanie rejestracyjne przed KRS
– spory zbiorowe
– sprawy pracownicze
– zastępstwo materialno prawne
– sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego
– windykacja należności
– prawo upadłościowe i naprawcze
– postępowanie polubowne i arbitraż
– sprawy karne gospodarcze