Skontaktuj się z nami
32 336 27 72

Minimalne wynagrodzenie dla pracowników delegowanych do innego kraju UE

Zapadło ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu dotyczące delegowania pracowników za granicę. Wyrok jest o tyle istotny, iż do tej pory brak było jednoznacznego rozstrzygnięcia w kwestii tego, czy pracownik delegowany do pracy w innym kraju UE korzysta z tamtejszych uregulowań prawnych w zakresie minimalnej stawki płacy dla pracownika delegowanego.
Sprawa była głośna, ponieważ dotyczyła 186 pracowników, których łączne wierzytelności wobec pracodawcy będącego polską spółkę, z tytułu lepszych warunków płacy w kraju przyjmującym EU – Finlandii – wynosiły ponad 6,6 mln euro.