Skontaktuj się z nami
32 336 27 72

Aktualności

Tarcza antykryzysowa – opracowanie

Tarcza antykryzysowa – opracowanie

 Poniżej omawiamy wybrane zagadnienia wprowadzone specustawą COVID-19 oraz ustawą nowelizującą specustawę COVID-19. Skupiliśmy się przede wszystkim na rozwiązaniach istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Braliśmy także pod uwagę kwestie, o które najczęściej pytają nasi Klienci. Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 7 kwietnia 2020 r. W przypadku pytań służymy pomocą.  OPRACOWANO  Walkowski i Kuczera Adwokaci i […]

Czytaj dalej

Sposób na hejterów?

Coraz częściej w naszym społeczeństwie dochodzi do naruszenia dóbr osobistych w sieci. Wynika to głównie z bezkarności oraz braku wypracowania skutecznych metod walki z hejtem. Ustalenie tożsamości hejterów jest zazwyczaj czasochłonne, a w niektórych przypadkach wprost nie możliwe bez pomocy odpowiednich służb. W obecnej rzeczywistości złożenie pozwu do Sądu o naruszenie dóbr osobistych , wymaga […]

Czytaj dalej

Od 01 stycznia 2017 roku prywatni właściciele będą mieli możliwość wycinać drzewa i krzewy na swoich działkach bez zezwolenia.

Od 01 stycznia 2017 roku prywatni właściciele będą mieli możliwość wycinać drzewa i krzewy na swoich działkach bez zezwolenia.

Wraz z Nowym Rokiem ustawodawca zliberalizował przepisy związane z wycinką drzew na prywantych posesjach. Chciałoby się rzec – w końcu, gdyż dotychczas wycięcie drzewa ze swojego ogródka wiązało się zazwyczaj albo z pokonaniem żmudnej (jak na tak błachą czynność) procedurą i dokonaniem opłaty albo z zapłatą kary, która niejednokrotnie wynosiła pięciocyfrową sumę. Znowelizowane przepisy zakładają, […]

Czytaj dalej

Minimalne wynagrodzenie dla pracowników delegowanych do innego kraju UE

Zapadło ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu dotyczące delegowania pracowników za granicę. Wyrok jest o tyle istotny, iż do tej pory brak było jednoznacznego rozstrzygnięcia w kwestii tego, czy pracownik delegowany do pracy w innym kraju UE korzysta z tamtejszych uregulowań prawnych w zakresie minimalnej stawki płacy dla pracownika delegowanego. Sprawa była głośna, […]

Czytaj dalej

Areszt za wejście na mecz bez biletu?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że w polskim systemie prawnym istnieje przepis stanowiący, iż osobie, która wyłudza, tzn. uczestniczy bez zamiaru uiszczenia należności w imprezie artystycznej, rozrywkowej lub sportowej grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Oprócz kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, Sąd może orzec także obowiązek zapłaty równowartości wyłudzonego mienia.

Czytaj dalej

Kredyt walutowy – czy klienci otrzymają zwrot nadpłaconych odsetek?

Według najnowszego Raportu Rzecznika Finansowego dot. kredytów w walucie obcej aktualnie obowiązujące przepisy, a w szczególności art. 69 ust. 1 Prawa Bankowego wyklucza możliwość waloryzowania (indeksowania) kwoty kapitału kredytu oraz odsetek w odniesieniu do innych mierników wartości, np. waluty obcej. Dla przykładu, jeśli klient pożyczył z banku kwotę 200 tys. złotych to taka kwota powinna […]

Czytaj dalej

BTE w obecnej formie niekonstytucyjne

Dość niespodziewanie, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 14 kwietnia 2015 roku (P 45/12) uznał dwa z przepisów Prawa Bankowego, dotyczących Bankowego Tytułu Egzekucyjnego za niezgodne z Konstytucją RP. Tylko dwa przepisy… i aż dwa przepisy, ponieważ ich niekonstytucyjność oznacza koniec BTE w dotychczasowym kształcie.

Czytaj dalej