Skontaktuj się z nami
32 336 27 72

Areszt za wejście na mecz bez biletu?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że w polskim systemie prawnym istnieje przepis stanowiący, iż osobie, która wyłudza, tzn. uczestniczy bez zamiaru uiszczenia należności w imprezie artystycznej, rozrywkowej lub sportowej grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Oprócz kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, Sąd może orzec także obowiązek zapłaty równowartości wyłudzonego mienia.